mgr Marta Nowak

W gabinecie znajdą Państwo profesjonalną pomoc leczniczą w postaci psychoterapii oraz ofertę ukierunkowaną na szeroko rozumiany rozwój- psychoedukację, poradnictwo, warsztaty i treningi psychologiczne.  
    Nazwa gabinetu Self, ma na celu podkreślenie zdolności każdego człowieka do rozwoju, „stawania się”, zdolności do zmiany mającej na celu poprawę funkcjonowania, poprawę jakości tworzonych relacji interpersonalnych , zmianę tego, co nas ogranicza w to, co służy naszemu rozwojowi.
   Słownik psychoanalizy najogólniej definiuje Self jako „całość osoby w rzeczywistym świecie, obejmującej ciało i organizację psychiczną – to co pozwala nam odróżniać siebie od innych”.
   Współpraca z innymi ośrodkami oraz specjalistami z zakresu psychiatrii, psychoterapii, psychologii i pedagogiki daje możliwość uzyskania kompleksowości oddziaływań leczniczych.

Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają:

 • Zaburzeń nerwicowych (m.in. natrętne myśli, kompulsje). 
 • Zaburzeń lękowych (m.in. fobie, ataki paniki, stany lękowe).
 • Zaburzeń osobowości (m.in. borderline, osobowość     histeryczna, narcystyczna).
 • Zaburzeń psychosomatycznych (dolegliwości somatyczne o  podłożu psychogennym np. migreny, bóle w klatce piersiowej).
 • Zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość). 
 • Zaburzeń nastroju ( min. depresja).
 • Zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne)- podjęcie oddziaływań terapeutycznych w okresie remisji objawów.  
 • Zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (m.in. agresja, samookaleczenia, problem z rywalizacją w rodzeństwie, moczenie).
 • Problemu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD).
 • Trudności adaptacyjnych i rozwojowych u dzieci i młodzieży (m.in. trudności szkolne, fobia szkolna, trudności w grupie rówieśniczej).
 • Trudności w relacjach (m.in. rodzinnych, małżeńskich, związkach miłosnych).
 • Świadczone usługi psychoterapeutyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.