mgr Marta Nowak

– pedagog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

– certyfikowany psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP nr 205), Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd nr 67),

– certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP),

– certyfikowany superwizor psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr 126), certyfikowany superwizor psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 31)

– trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (PTP nr I 350), trener treningu interpersonalnego (PTP nr II/504)

– wykładowca na kursie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

– absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wydział: Pedagogika, specjalność: zdrowie).

– Ukończone: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenie w obszarze Treningu Zastępowania Agresji (ART), regularnie uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii (np. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej ).

– Regularne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – TFP) prowadzone przez superwizorów Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University.

– Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

– 7-letnia praktyka pracy w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, 13- letnia praktyka pracy w NZOZ Kompas (oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży), własna praktyka zawodowa oparta na współpracy ze specjalistami z zakresu psychoterapii i psychiatrii, działalność naukowa obejmująca tematykę pracy psychoterapeutycznej.

 W latach 2007-2012 wykładowca na kursie : Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży – diagnozowanie i wybrane formaty terapii. Kurs szkoleniowy objęty programem specjalizacji CMKP Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

–  Autor i współautor publikacji oraz wystąpień naukowych z zakresu diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Praca zawodowa obejmuje zainteresowania z zakresu naukowego i szkoleniowego oraz pracy psychoterapeutycznej realizowanej  w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń zachowania u adolescentów, zaburzeń emocjonalnych u dzieci, pracy w relacji matka- dziecka, zaburzeń jedzenia.

W obszarze zainteresowań znajduje się również szeroko rozumiane poradnictwo, psychoedukacja, treningi i warsztaty psychologiczne.

    „Uznaję zasadę, że każdy moment życia jest odpowiedni do podejmowania zmian w obszarach budzących dyskomfort funkcjonowania. W kontakcie z pacjentem uwzględniam indywidualne cechy oraz specyfikę zgłaszanych trudności wobec warunków stosowania psychoterapii. Utrzymuję aktywną współpracę z psychoterapeutami, psychologami, pedagogami oraz psychiatrami celem ciągłego rozwoju kompetencji oraz skutecznej pomocy pacjentom”.

Sample Text